Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tobakslagen

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Nya rökfria miljöer i den nya tobakslagen

Lagen kommer framför allt att innebära ett utökat rökförbud i ett antal miljöer dit allmänheten har tillträde, där man särskilt uppmärksammat:

  • Uteserveringar till bland annat restauranger och caféer
  • Utomhusområden i anslutning till inrikes färdmedel t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner
  • Inhägnade områden avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till allmänna lokaler, så som restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Vad innebär liknande produkter?

Lagen omfattar ett antal tobaks- och tobaksliknande produkter och kommer inte enbart gälla för cigaretter, piptobak eller andra tobaksvaror för rökning. Den gäller även för:

  • e-cigaretter
  • örtprodukter för rökning
  • vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
  • Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

För entréer är det den som äger, bedriver verksamhet eller på anat sätt disponerar lokalen innanför entrén som ansvarar att rökförbudet efterlevs.

Skyltning och avvisning

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Skulle rökning förekomma trots förbud får denna person avvisas från platsen. Observera att avvisning från platsen får enbart göras med hjälp av polis och ordningsvakter. Ansvarig på plats får enbart informera och uppmana.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror krävs

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det, även den som redan idag säljer tobak. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel).

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd och den ansökan måste prövas av tillståndsenheten innan du får tillstånd att sälja tobak. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste ansöka.

Tobaksförsäljare som anmält till kommunen före den 1 juli att de säljer tobak har fram till den 1 november 2019 på sig att ansöka om tillstånd att sälja tobak. Utredningstid för prövning av tobakstillstånd är cirka 3 månader.

Du kan läsa mer gällande ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning i länken nedan.

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om den nya lagen om tobak och liknande produkter hittar du under relaterad information.

Kontakt