Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturmiljö

Hylte är en ung kommun men dess geografiska område har en lång historia som speglas i bebyggelse och landskap. Här finns rikliga spår från forntid till historisk tid, gamla gårdar och kyrkbyar, tidiga industrier, den gamla Nissastigen med förhistoriska anor, järnvägsstationer, gamla vägmärken, gästgiverier med mera.

Det är dessa mänskliga spår och avtryck som är vår gemensamma kulturmiljö. Genom att berätta om de historiska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap kan kulturmiljön ge historiska sammanhang, upplevelser och andra värden till oss som lever idag och de som kom efter oss i framtiden.

En välbevarad kulturmiljö är en viktig del av en god livsmiljö och ett hållbart samhälle. Kulturmiljön är en gemensam resurs som vi enligt kulturmiljölagen alla delar ansvaret för att skydda och vårda. Såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet till kulturmiljön. Den är också en resurs som kan bidra till att stärka Hylte kommun som en attraktiv plats för boende och besökare. Den bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en tillgång för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring och för lokal och regional tillväxt.

Kommunen arbetar med kulturmiljöfrågor på olika sätt, dels i det dagliga arbetet med bygglovsprövning, planarbete och informationsarbete, dels genom att ta fram olika underlag, till exempel har ett nytt kulturmiljöprogram tagits fram, kommunens kulturhistoriska bebyggelse invetnterats och bevarandeplaner upprättats för de större orterna i kommunen. I översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behandlas också kulturmiljöns betydelse i samhällsplaneringen.

Kontakt