Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bevarandeplaner

En bevarandeplan ska identifiera och beskriva de kulturhistoriska värden och fysiska faktorer som karakteriserar ett samhälle och som kan berätta om samhällets historia. Bevarandeplanerna kan användas som underlag vid planering och bygglov, och som en allmän information till fastighetsägare och andra intresserade.

Lokala bevarandeplaner 

Hylte kommun har bevarandeplaner för samtliga tätorter. Bevarandeplanerna för Hyltebruk, Torup och Unnaryd har uppdaterats och finns i digitalt format. Planerna för Kinnared, Landeryd och Rydöbruk är från slutet av 80-talet och början på 90-talet och har skannats in.

Kontakt