Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturmiljöprogram

Hylte har en särpräglad karaktär med unik tillgång till omväxlande landskap och välbevarad bebyggelse. Samhället är i ständig förändring och med goda kunskaper om vår kulturmiljö finns stora möjligheter att skapa balans mellan det historiska och det nya som vi bygger.

Nytt kulturmiljöprogram

Ett nytt kulturmiljöprogram har tagits fram i samarbete med länsstyrelsen, som kunskapsunderlag för kommunens fortsatta planering och byggande, och för alla andra intresserade. Det har antagits av kommunfullmäktige 2019-03-14.

Kulturmiljöprogrammet presenterar ett urval av kulturmiljöer som tillsammans med en landskaps- och bebyggelsehistorisk översikt ger en samlad bild av kommunens historia. Programmet visar kommunens inriktning för kulturmiljöarbetet och ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena kan tillvaratas och utvecklas på ett för kommande generationer ansvarsfullt sätt.

Det nya kulturmiljöprogrammet beskriver 36 utpekade kulturmiljöer i text och bild, miljöer som är särskilt viktiga att vårda för att berätta om de spår som människan gjort och de processer som lett fram till dagens miljöer. De utpekade kulturmiljöerna är:

 1. Ry - Ballabo
 2. Ramnared
 3. Torup
 4. Lopered
 5. Rydöbruk
 6. Lintalund – norra Glassbo
 7. Hyltebruk
 8. Jansberg
 9. Landeryd
 10. Boarp
 11. Nissaryd
 12. Färgaryds kyrka
 13. Bexet
 14. Jälluntofta kyrkby
 15. Hässlehult
 16. Hult – Norra Ringshult
 17. Vare
 18. Gräshult
 19. Höljeryd
 20. Yaberg
 21. Norra Saraböke
 22. Hökhult
 23. Södra Bökeberg
 24. Femsjö kyrkby
 25. Flahult
 26. Älmhult
 27. Nabba
 28. Knalleberg
 29. Åker – Färda
 30. Ödegärdet
 31. Hulan – Älganäs – Äsphult
 32. Slätteryd
 33. Unnaryd
 34. Nässja
 35. Önnekvarn
 36. Sjö - Hogård - Tykagård

Kulturmiljöprogrammet kan du ta del av här:

För läsning på skärmen:

För utskrift (A4 liggande format):

Programmet kommer också att tryckas och kunna köpas för självkostnadspris, preliminärt från och med februari 2020.

Kontakt