Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Allemansrätt

I Sverige får alla lov att vistas i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Tack vare allemansrätten har alla tillgång till att njuta av vår vackra natur, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. ”Inte störa – inte förstöra” är en bra huvudregel när det kommer till allemansrätten. Nedan följer några bra tips för att alla ska kunna njuta vår fina hyltenatur – och lämna platsen lika fin som när du kom!

  • Var försiktig i skog och mark, tänk på att inte skada gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark.
  • Stör inte de som bor i området, du får inte lov att gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
  • Ta med dig skräpet! Låt naturen vara ren och fri från skräp.
  • Elda inte om det råder minsta fara för brand och välj en plats där det inte finns en risk att elden sprider sig.
  • Tälta gärna i naturen – men tänk på att inte tälta där det bedrivs jordbruk eller nära ett bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov.
  • Blommor, bär, svamp och ris får gärna plockas från marken, men tänk på att vissa växter är fridlysta. Du får heller inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
  • Hundar får självklart följa med ut i naturen. Mellan den 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då råder det koppeltvång i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet.
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska.
  • I Hylte kommun finns det mycket sjöar. När du ska ut och paddla eller fiska är det viktigt att du använder flytväst. Räddningstjänsten i Hyltebruk har i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet utlåning av flytvästar. Mot uppvisande av legitimation kan du låna flytvästar gratis i upp till en vecka per lånetillfälle.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.


Kontakt