Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och redovisar hur kommunen ser på en hållbar utveckling av mark- och vattenområden i ett längre perspektiv. Den är vägledande för övrig planering och bygglovgivning, till exempel för lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen. Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen eller miljöbalken som rör mark- och vattenanvändning eller byggande. Hylte kommuns gällande översiktsplan antogs i december 2019.

Gällande översiktsplan Öppnas i nytt fönster.

Kompletteringar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 (LIS-plan). Det tematiska tillägget gäller tillsammans med den nya översiktsplanen, läs mer här Öppnas i nytt fönster..

 

Kontakt