Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Flyttning av fordon

Övergivna bilar och bilar som inte försvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning. Läs mer om hantering av skrotbilar.

Bilägarens ansvar

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för att se till att den uttjänta bilen lämnas till en auktoriserad bilskrotare för miljöbehandling och avregistrering. Kommunen har emellertid ett formellt renhållningsansvar, exempelvis att frakta bort skrotbilar på allemansrättslig mark, dvs. mark som allmänheten har tillträde till eller insyn. Även den privata markägaren har vissa skyldigheter.

Lagen om flyttning av fordon

Omhändertagandet av övergivna skrotbilar regleras i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Den reglerar också när felparkerade fordon eller fordonsvrak får flyttas av myndighet och när fordon anses vara fordonsvrak. Kommunen får besluta om flyttning av skrotbilar från såväl allmänna platser som enskilda områden. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Även den enskilde (privata) markägaren kan begära att få ett fordon bortfraktat från sin mark, om det står olämpligt eller utgör en fara, och sedan begära ersättning från bilägaren. 

Begäran om flyttning av fordon

För att begära att Hylte kommun ska utföra flyttning av fordon från privat mark kan du använda e-tjänsten eller blanketten nedan. Markägaren kan i dessa fall få stå för kostnaden för flyttningen.

Kontakt