Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vanliga frågor om gatubelysning

Anders Bengtsson, samordnare på Samhällsbyggnadskontoret, svarar på några av de vanligaste frågorna om Hylte kommuns gatubelysning.

Under hösten 2019 hade Hylte kommun stora problem med gatubelysningen, varför var det så?
– Det är fler anledningar som samverkar. Vi har en ny entreprenör sedan i våras och det är mycket för dem att sätta sig in i, vårt belysningsnät är gammalt och dåligt dokumenterat. Dessutom är det sammankopplat med Eon:s nät, så det är många aktörer som måste sammarbeta för att vi ska komma åt hela nätet och det kan göra att reparationsarbetet tar lite längre tid.

Den nya entreprenören har huvudkontor i Göteborg, påverkar det på något sätt arbetet?
– Nej, entreprenören har sitt huvudkontor där men har verksamhet här, så det är inget som påverkar oss eller som kostrar oss extra på något sätt. Det är ingen skillnad mot om vi hade haft en lokal entreprenör.

Hur ska kommunen bli bättre på att hålla gatubelysningen lysande?
– Vi har justerat rutinerna både vad gäller felrapportering och återrapportering på utfört arbete och under 2020 kommer vi också att göra en kartläggning och digitalisering av gatubelysningsnätet. Vi har tidigare inte haft någon bra karta över nätet på det sätt vi har med vatten- och avloppsnät bland annat. Med en bättre kartläggning av lampor och kabeldragningar vet vi att vi pratar om samma ställen och kan bli bättre på att se var vi behöver åtgärda.

Vad ska man göra om man ser en trasig gatlampa?
– Man kan rapportera det via kommunens webbplats hylte.se, där finns en e-tjänst för felanmälan av gatubelysningen, alternativt kontakta kommunen via 0345-180 00. Entreprenören gör översyner av hela gatubelysningsnätet två gånger varje år, en gång inför vintern och en på våren, där trasiga lampor åtgärdas. Rutinen är att enstaka trasiga lampor byts ut vid dessa tillfällen, men om vi får rapporter om trasiga lampor så kan de även bli åtgärdade akut om de till exempel sitter vid en korsning eller övergångsställe, eller om det är flera lampor (minst tre stycken) på rad som inte fungerar.

Kontakt