Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grävtillstånd

Grävbestämmelser har tillkommit för att inom Hylte kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens samhällsbyggnadskontor såsom väghållare och den som utför eller låter utföra ledningsarbeten eller annat markarbete i allmän platsmark.

Bestämmelserna tillämpas även i områden med annan huvudman än kommunen, till exempel vägföreningar, där kommunen övertagit ansvaret för drift eller underhåll.

Grävbestämmelserna syftar till att minimera skador på gatu- och parkanläggningar, begränsa problem med framkomlighet och se till att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten i god tid.

Kontakt