Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sikt och säkerhet på bostadsgator

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri bredd och höjd för trafikanterna.

Underlätta för fordon att komma fram

För att kommunens entreprenörer ska komma fram på gator och gångbanor och exempelvis hålla dem rena från snö måste du se till att dina buskar och träd inte sträcker sig ut över gata eller gångbana.

Placering av nya växter

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer. I plantskolor kan man få tips om arter som passar trädgården både klimat- och funktionsmässigt. Läs mer i foldern "Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator". Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt