Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Snöröjning

Samhällsbyggnadskontoret får en daglig väderprognos för Hylte kommun och rycker ut då det har snöat minst sju centimeter. Före morgonrusningen räknar vi med att ha hunnit röja de stora vägarna och de viktigaste gång- och cykelvägarna. Därefter plogas de gator som leder fram till huvudleden, busslinjer och parkeringsplatser. Villagatorna får vänta till sist.

Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållanden.

Vem ansvarar för snöröjningen?

På de allmänna vägarna (med och utan skyltat nummer) ansvarar Trafikverket för snöröjningen.

För kommunala vägar och vägar som ingår i de större orternas vägföreningar ansvarar Hylte kommun för snöröjningen.

HylteBostäder ansvarar för snöröjningen vid skolor och förskolor samt vid deras fastigheter (hyreshus, verksamhetslokaler).

Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta fram postlåda och sopkärl. Det är inte kommunens ansvar.

Läs mer om ansvariga för snöröjningen i Hylte kommun.

Har du synpunkter på snöröjningen?

Synpunkter på snöröjningen tas emot via kommunens e-tjänst för felanmälan. Tidigast efter 15 timmar från det att snöröjningen har påbörjats kan du göra en felanmälan. En felanmälan via nedan länk rör endast de vägar kommunen ansvarar över.

Vem plogar hos mig?

Följande entreprenörer plogar de vägar och gator som Hylte kommun har ansvar för:

Entreprenör

Orter

Redneck Solutions

Brännögård, Drängsered, Kinnared, Rydöbruk, Torup

Oskar Palm

Hyltebruk, Landeryd, Långaryd/Nyby,

Bröderna Henriksson

Unnaryd

 

Kontakt