Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Nedan följer några av Hyltebornas vanligaste frågor om snöröjningen. Kanske hittar du svaret på din fråga här, så ta en titt innan du felanmäler.

När kommer plogbilen?

Plogbilen kommer. Exakt när är svårare att svara på.

Vid sju centimeter snödjup påbörjas snöröjning i centrum, på bussterminaler och på gång- och cykelbanor. Snöröjningen ska vara avslutad efter 15 timmar.

Kommunen har förutom egna plogbilar ett antal entreprenörer som plogar gatorna för kommunens räkning. Eftersom vi har så många olika entreprenörer ser plogningen inte exakt likadan ut överallt i kommunen.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har skapats av plogbilen.

Vem ska skotta fram brevlådan som snöplogen har lagt snö över?

Kommunen skottar inte fram postlådan utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjligt, parkerar på egen mark. Använd gärna p-plats där det finns. Parkering på gator och p-platser är tillåten högst 24 timmar i följd. Parkering längre tid än tillåtet åtgärdas med parkeringsböter. Om fordonen ändå inte flyttas kan lagen om flyttning av fordon tillämpas.

Kontakt