Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansvariga för snöröjningen i Hylte kommun

Statliga och kommunala väghållare i Hylte kommun

För kommunala vägar samt de vägar som ingår i de större orternas vägföreningar är Hylte kommun ansvarig väghållare. Dessa vägar är markerade med grön färg. Vilken entreprenör som utför plogningen av dessa vägar framgår av ortsbeskrivningarna nedan.

För allmänna vägar är det däremot Trafikverket som ansvarar för väghållningen, detta gäller riksvägar (Riksväg 26), primära länsvägar (Länsväg 150) samt de sekundära och tertiära länsvägarna (utan skyltat nummer, t.ex. Länsväg 870). Dessa vägar är markerade med röd färg.

För övriga vägar är den enskilda fastighetsägaren eller alternativt vägsamfälligheten ansvarig för väghållningen.

Brännögård

Statliga och kommunala väghållare i Brännögård

I Brännögård sköter Redneck Solutions plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Drängsered

Statliga och kommunala väghållare i Drängsered

I Drängsered sköter Redneck Solutions plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Hyltebruk

Statliga och kommunala väghållare i Hyltebruk

I Hyltebruk sköter Oskar Palm plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Kinnared

Statliga och kommunala väghållare i Kinnared

I Kinnared sköter Redneck Solutions plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Landeryd

Statliga och kommunala väghållare i Landeryd

I Landeryd sköter Oskar Palm plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Långaryd/Nyby

Statliga och kommunala väghållare i Långaryd och Nyby

I Långaryd och Nyby sköter Oskar Palm plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Rydöbruk

Statliga och kommunala väghållare i Rydöbruk

I Rydöbruk sköter Redneck Solutions plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Torup

Statliga och kommunala väghållare i Torup

I Torup sköter Redneck Solutions plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Unnaryd

Statliga och kommunala väghållare i Unnaryd

I Unnaryd sköter Bröderna Henriksson plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Kontakt