Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upplåtelse av allmän platsmark

Nästan alla platser utomhus i Hylte kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, till exempel torg, parker, trottoarer och gator. För att få nyttja offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av container och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Samhällsbyggnadskontorets park- och gatuenhet fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid ansökning av upplåtelse av allmän platsmark. Kommunen har vetorätt, vilket innebär att Polisen inte kan utfärda ett tillståndsbevis om kommunen avstyrkt ansökan.

Exempel på tillfällen där tillstånd krävs

 • Offentliga tillställningar och evenemang
 • Uteserveringar
 • Reklam och affischering
 • Cirkus
 • Byggupplag, byggnadsställningar mm.
 • Containrar
 • Försäljning utanför butik
 • Säsongsbetonad försäljning, t.ex. julgrans- och jordgubbsförsäljning

Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller dylikt får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp eller liknande som vetter mot offentlig plats. Affischerna får ej påverka trafiksäkerheten.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Ej nedtagen skyltning debiteras med faktiskt belopp.

Hur ansöker jag om upplåtelse av allmän platsmark?

 • Som ett första steg i ansökan kan du ta kontakt med kommunen och undersöka möjligheten att använda den tilltänkta platsen och berätta om upplåtelsen.
 • Därefter kan ett polistillstånd sökas via polismyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Till ansökan ska en tydlig karta bifogas där berört område är markerat, samt hur stor yta som tas i anspråk framgår.

Taxa

I samband med ansökan tar polismyndigheten ut en avgift. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av allmän platsmark som fastställs av kommunfullmäktige.

Du hittar taxan för upplåtelse av allmän platsmark nedan.

Kontakt