Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunalt vatten och avlopp

I kommunens större orter finns kommunala vatten- och avloppsledningar, men om du redan bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du ha ett enskilt avlopp. Läs mer om enskilt avlopp.

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Följande sker när en fastighet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.

  1. Anläggningsavgift
    Samhällsbyggandskontoret behandlar ansökan och om ansökan beviljas debiteras en anläggningsavgift som ska vara betald före du får anvisning om anslutningspunkt.
  2. Ansöka om kommunalt vatten och avlopp
    Om du ska ansluta vatten och avlopp till en fastighet ansöker du om kommunalt vatten och avlopp hos samhällsbyggnadskontoret.
  3. Besiktning av anslutning
    Samhällsbyggnadskontoret ska besikta och godkänna genomförd anslutning före användning.

Ansök om anslutning till kommunalt vatten och avlopp


Kontakt