Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Enskilt vatten

Du som har en egen dricksvattenbrunn ansvarar själv för att kontrollera kvalitén på vattnet och se till så brunnen är i bra skick. Det är viktigt att du känner till kvalitén på ditt brunnsvatten och om det är problem med brunnen är det du som måste åtgärda problemen. Både vattnets kvalitet och tillgång kan förändras över tiden. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut.

En dålig brunn som släpper in vatten från markytan ökar risken för att vattnet ska bli förorenat och försurat. Försurningen kan leda till sönderfrätta ledningar och vatten med ett lågt pH-värde. Föroreningar som når brunnen kan orsaka exempelvis mag- och tarmsjukdomar. Därför är det viktigt att se över brunnen regelbundet.

Provtagning av dricksvatten

För analys av vattnet bör ett så kallat ackrediterat laboratorium anlitas. Det är bra om du kontrollerar vattnet regelbundet, minst en gång vart tredje år. En analys ger klarhet i vattenkvalitet och om brunnen är påverkad eller inte. Analys-svaret ger en vägledning till rätt åtgärd för att höja kvalitén på ett påverkat vatten. Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvalitén på vattnet.

Har du småbarn i familjen är det extra viktigt att kontrollera vattenkvaliten, eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller inte provtagningsflaskor för vattenprovtagning utan hänvisar direkt till analyslaboratorierna.

Av laboratoriet får du särskilda provflaskor samt instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet. Nedan följer exempel på laboratorier att anlita:

Brunnsprov för er med barn under 1 år

Om ni väntar barn i hushållet eller har barn under 1 år bidrar Samhällsbyggnadskontoret  med ett belopp om 1000 kronor för att försäkra sig om att vattenkvalitén är tillräckligt bra. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 1 år efter det att barnet fötts. Kvitto på betald faktura ska bifogas ansökan för att utbetalning ska kunna ske.

Nyanläggning

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar och andra föroreningskällor.

Kontakt