Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vatten- och avloppsavgifter

Avgifter tas ut för att VA-anläggningen ska kunna drivas och underhållas kontinuerligt.

Ordlista som förklarar begreppen.

Ny taxa 2023

Taxa för vatten och avlopp i Hylte kommun:

Den 1 januari 2007 började en ny VA-lag gälla och kommunerna har sedan dess varit tvungna att anpassa sin ABVA Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. och VA-taxa för att följa den nya lagen.

Taxan består av anläggningsavgift (betalas bara en gång) och de periodvisa brukningsavgifterna, se nedan:

Anläggningsavgift för bostadsfastighet

Vad kostar mitt VA vid anslutning till kommunens VA-anläggning?

Anläggningsavgifter för en vanlig bostadsfastighet:

  • Anläggningsavgift servisledningar
  • Anläggningsavgift förbindelsepunkter
  • Anläggningsavgift kopplad till tomtyta
  • Anläggningsavgift per lägenhet (enfamiljsbostad räknas som en lägenhet)

Räkneexemplet nedan gäller för en anslutning med tre servisledningar och tre förbindelsepunkter (vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp). Du kan själv fylla i tomtyta för att räkna ut total anläggningsavgift.

Anläggningsavgift för annan fastighet

Räkneexemplet gäller för en anslutning med tre servisledningar och tre förbindelsepunkter (vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp). Du kan själv fylla i tomtyta för att räkna ut total anläggningsavgift.

För såväl bostadsfastigheter som för andra fastigheter reduceras avgifterna om avgiftsskyldigheten är begränsad.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter för en vanlig bostadsfastighet:

  • Fast avgift per mätare och år
  • Fast avgift per lägenhet och år (enfamiljsbostad räknas som en lägenhet)
  • Avgift per m³ levererat vatten
  • Avgift per m³ mottaget avloppsvatten

Räkneexemplet nedan gäller en bostadsfastighet. Du kan själv fylla i dina egna uppgifter för att räkna ut total brukningsavgift per år.

För såväl bostadsfastigheter som för andra fastigheter reduceras avgifterna om avgiftsskyldigheten är begränsad.

Kontakt