Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 2. Kultur- och folkhälsokontorets arbetsutskott 30 januari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsen 21 januari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-01-21 xx.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Sidrubrik
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2020-01-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 5. Samordningsförbundet i Halland 24 januari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 200124.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2020-02-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Tillväxtutskottet 28 januari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TU 2020-01-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens Personalutskott 27 januari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens Personalutskott 3 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 13 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kultur- och folkhälsonämnden 13 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Gemensamma nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 18 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollProtokoll gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2020-02-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 15. Kommunstyrelsen 18 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-02-18 § 30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Omsorgsnämndens arbetsutskott 13 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-02-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2020-02-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 21 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 19. Valberedningen 20 februari 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt