Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2020-03-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunala Tillgänglighetsrådet 2 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 2020-03-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2020-03-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 10 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott 11 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-03-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 12 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Kommunstyrelsen 10 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-03-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 10 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TU 2020-03-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsen 17 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-03-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunfullmäktige 12 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2020-03-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kungörelse kommunfullmäktige 1 april 2020
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till extra sammanträde i Forum, Hyltebruk onsdagen den 1 april kl. 18.30.

  Ärendelista

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - sammanträden på distans
  4. Övriga ärenden

  Handlingarna kommer finnas tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

  Micael Arnström
  Ordförande

  Susanne Ohlsson
  Kommunsekreterare

 13. Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollDOC200324.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  4 mars 2020

 15. Kommunala pensionärsrådet 10 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KRP 10 mars 2020.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Omsorgsnämnden 26 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 26 mars 2020.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 26 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Kultur- och folkhälsonämnden 26 mars 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt