Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte- Laholm-och Båstad kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan - Halmstad - Hylte - Laholm - Båstad
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2021 info till kommunerna.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Personalutskottet 17 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll PU 2021-05-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 1 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2021-05-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunala pensionärsrådet 18 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KPR 2021-05-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Samhällsbyggnadsnämnden 25 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunstyrelsen 8 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2021-06-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2021-06-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 10 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott 10 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2021-06-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2021-06-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kungörelse Kommunfullmäktige 22 juni 2021
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 22 juni kl. 18.30.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information från revisorerna
  5. Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland
  6. Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur och folkhälsonämnden
  7. Val av nämndeman till Halmstads tingsrätt
  8. Landeryds skola om- eller nybyggnad
  9. Svar på motion hylla mästarna
  10. Svar på motion huskurage
  11. Svar på motion direktupphandlingsdatabas
  12. Svar på motion om tillgängliga badplatser
  13. Svar på motion om införande av medborgarförslag
  14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om personalutskottet och tillväxtutskottet
  15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommundelsråd
  16. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om moskén i Hyltebruk
  17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Kråkbergsskolan
  18. Inkomna interpellationer
  19. Inkomna motioner
  20. Avsägelser
  21. Fyllnadsval
  22. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

  Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se.

  Micael Arnström, Ordförande
  Alice Risenfors, Sekreterare

 13. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll ÖIS 15 juni.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  15 juni 2021

 14. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  15 juni 2021

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt