Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte- Laholm-och Båstad kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan - Halmstad - Hylte - Laholm - Båstad
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2021 info till kommunerna.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 7 januari 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2021-01-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 2021-01-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 14 januari 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstads kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll öis 2021-01-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  19 januari 2021

 6. Kungörelse kommunfullmäktige 28 januari 2021
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i lokalen Opalen i Forum, Hyltebruk torsdagen den 28 januari kl. 18:30.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information från revisorerna
  5. Demokratiberedning inför ny mandatperiod
  6. Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoIF
  7. Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
  8. Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering
  9. Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank
  10. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
  11. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i Gästabudsparken i Torup
  12. Inkomna motioner
  13. Avsägelser
  14. Fyllnadsval
  15. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

  Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se.

   

  Micael Arnström
  Ordförande

  Alice Risenfors
  Sekreterare

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt