Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kommunala pensionärsrådet 21 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 2. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis Patientnämnden Halland 2022-09-14.pdf Pdf, 225.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  27 september 2022

 3. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2022-09-23.pdf Pdf, 255.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  29 september 2022

 4. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 20 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollTillväxtutskottet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstads kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll ÖIS 28 september.pdf Pdf, 262.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  28 september 2022

 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2022-09-20.pdf Pdf, 2.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Granskning - förslag till detaljplan Kinnareds Prästgård 1:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Granskning för ny detaljplan Kinnareds Prästgård 1:1 i Kinnared. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Granskningstiden pågår perioden 26/9 2022 – 10/10 2022. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret i kommunhuset i Hyltebruk och på kommunens hemsida www.hylte.se under rubriken ”pågående detaljplaner” (anges i sökruta). De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning. Planarbetet omfattar ett område i centrala Kinnared och möjliggör för bostäder, centrum och verksamheter på platsen.

  Om du har frågor kontakta gärna planarkitekt Amanda Bengtsson Backman:
  Tel: 0345–18 000
  E-post: Amanda.bengtsson-backman@hylte.se

  Synpunkter på granskningshandlingarna ska lämnas skriftligen och vara på samhällsbyggnadskontoret senast den 10/10 2022. Adress: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk. Det går även bra att e-posta in skrivelser till: sbk@hylte.se

  Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 8. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollanslag 221017.pdf Pdf, 21.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  22 september 2022

 9. Samhällsbyggnadsnämnden 21 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2022-09-21 R.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Omsorgsnämnden 22 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2022-09-22.pdf Pdf, 907 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 11. Kultur- och folkhälsonämnden 22 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Barn- och ungdomsnämnden 20 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2022-09-20.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Barn- och ungdomsnämnden 30 augusti 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2022-08-30.pdf Pdf, 817.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Tillsynsnämnden 16 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2022-09-16.pdf Pdf, 671.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollSBN au 07 sep R.pdf Pdf, 1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Antagandet av detaljplan Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden i Hyltebruks samhälle.

  Tid för överklagan för detaljplanen pågår mellan 12 september 2022 – 3 oktober 2022.

  Eventuella överklaganden på detaljplanerna ska lämnas skriftligen. I överklagandet ska det anges vilken detaljplan det gäller samt vilken ändring av beslutet som begärs. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

  Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 3 oktober 2022.

  Hylte kommun
  Samhällsbyggnadskontoret
  Storgatan 8
  314 80 Hyltebruk

  Det går även bra att mejla in överklaganden via e-post: sbk@hylte.se.

  Mer information om syftet med detaljplanen, planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > detaljplaner > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

  Dokument detaljplan Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden

 17. Antagandet av detaljplan Linnås 1:9 m.fl. / Landeryd skola
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. / Landeryd skola i Landeryd.

  Tid för överklagan för detaljplanen pågår mellan 12 september 2022 – 3 oktober 2022.

  Eventuella överklaganden på detaljplanerna ska lämnas skriftligen. I överklagandet ska det anges vilken detaljplan det gäller samt vilken ändring av beslutet som begärs. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

  Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 3 oktober 2022.

  Hylte kommun
  Samhällsbyggnadskontoret
  Storgatan 8
  314 80 Hyltebruk

  Det går även bra att mejla in överklaganden via e-post: sbk@hylte.se.

  Mer information om syftet med detaljplanen, planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > detaljplaner > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

  Dokument detaljplan Linnås 1:9 m.fl. / Landeryd skola

 18. Valnämnden 11 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2022-09-11.pdf Pdf, 325.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte- Laholm- Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan, Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad
  Förvaringsplats för handlingarnaHalmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2022 info till kommunerna.pdf Pdf, 573.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt