Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 29 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Arbets- och näringslivsnämnden 29 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämnden 3 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2019-09-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Tillsynsnämnden 5 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2019-09-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Valnämnden 28 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-08-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Valberedningen 5 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2019-09-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-09-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott 12 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-09-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Revisionen 26 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Revisionen 28 januari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2019-01-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Revisionen 12 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollRevisionen protokoll 2019-02-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 17 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-09-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Kungörelse kommunfullmäktige 26 september 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKF-kallelse 24 september - webb (PU).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 26 september kl. 18.30.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information revisorerna
  5. Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
  6. Borgenförbindelse Kommuninvest
  7. Begäran om investeringsmedel - Renovering Unnaryds förskola
  8. Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och skola
  9. Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar
  10. Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
  11. Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
  12. Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
  13. Svar på motion angående skolbespisningen
  14. Svar på motion angående att hyra ut replokal
  15. Svar på motion angående förbud mot tiggeri
  16. Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
  17. Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
  18. Strategiskt markförvärv i Unnaryd
  19. Val av nämndemän till Halmstads tingsrätt
  20. Inkomna motioner
  21. Avsägelser
  22. Fyllnadsval
  23. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

   

  Micael Arnström
  Ordförande

  Susanne Ohlsson
  Kommunsekreterare

 16. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Överförmyndaren i samverkan 20190918.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  18 september 2019

 17. Kommunstyrelsen 10 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt