Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 2. Samråd Parkstaden - förslag till detaljplan Västra Hylte 1:221 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKungörelse om samråd-Parkstaden.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2020-10-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2020-10-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsen 6 oktober 2020 §177
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2020-10-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 2020-10-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2020-09-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  25 september 2020

 9. Kommunstyrelsen 6 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2020-10-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2020-10-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2020-10-20.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Tillsynsnämnden 22 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2020-10-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunala pensionärsrådet 13 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KPR 2020-10-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 20 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 22 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll ÖIS 2020-10-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  21 oktober 2020

 17. Barn- och ungdomsnämnden 20 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2020-10-20.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt