Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Nämnden för överförmyndare i samverkan 25 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Överförmyndaren i samverkan 20190625.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsen 4 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-06-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämnden 25 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2019-06-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 25 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-06-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunfullmäktige 18 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2019-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Omsorgsnämndens arbetsutskott 27 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-06-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård 14 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 7 juli 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-07-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Samordningsförbundet 13 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 190613.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Samordningsförbundet i Halland 2019-06-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareSamuel Grahn
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 190628.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt