Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte kommuns historia

1863-1951

Begreppet kommun infördes i Sverige den 1 januari 1863 när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. Det ansvar som socknarna innan dess haft delades då mellan en borglig kommun (landskommun) och en kyrklig kommun (församling). Inom det område som idag utgör Hylte kommun fanns det då åtta socknar som var och en blev till en landskommun. Därmed bildades följande kommuner:

I Halland (Hallands län):
• Drängsereds landskommun
• Kinnareds landskommun
• Torups landskommun
 
I Småland (Jönköpings län):
• Femsjö landskommun
• Färgaryds landskommun
• Jälluntofta landskommun
• Långaryds landskommun
• Södra Unnaryds landskommun

1952 — 1973

Dåvarande kommuner inom nuvarande Hylte kommun år 1952

Vid kommunreformen 1952 minskade antalet kommuner i Sverige från ca 2500 till knappt 1000. Detta skedde främst genom att små kommuner på landet slogs samman till större så kallade "storkommuner". Inom det område som idag utgör Hylte kommun bildades tre sådana "storkommuner":
 
Torups landskommun
De tre hallandskommunerna Drängsered, Kinnared och Torup bildade en gemensam kommun som fick namn efter centralorten Torup.
 
Hylte landskommun
Smålandskommunerna Färgaryd, Långaryd och Femsjö förenades till en kommun som fick namnet Hylte efter centralorten Hyltebruk. Därmed hade namnet "Hylte kommun" uppstått för första gången.
 
Unnaryds landskommun
De tre småländska kommunerna Jälluntofta, Södra Unnaryd och Bolmsö (numera delad mellan Kronobergs och Jönköpings län) bildade tillsammans en kommun med namnet Unnaryd. Eftersom den dåvarande smålandskommunen med namnet Norra Unnaryd samtidigt blev en del av Södra Mo kommun (numera Jönköpings kommun) gick det bra att den nya kommunen fick namn efter sin centralort Unnaryd.
 
Nästa kommunreform genomfördes under 1960- och 1970-talet. Då minskade antalet kommuner från ca 1000 till mindre än 300.  Samtidigt med denna  reform infördes den så kallade enhetskommunen år 1971. De tidigare kommunala begreppen stad, köping respektive landskommun avskaffades och samtliga kommuner fick benämningen kommun.
 
År 1971 överfördes större delen av Bolmsö församling (själva Bolmsön) i dåvarande Unnaryds kommun till Ljungby kommun i Kronobergs län samtidigt som en mindre del av församlingen (norr om Bolmen) överfördes till Värnamo kommun.

1974 — idag

Nuvarande Hylte kommun

Dagens Hylte kommun blev till år 1974 när dåvarande Torups kommun, dåvarande Hylte kommun och större delen av dåvarande Unnaryds kommun (Jälluntofta och Södra Unnaryds församlingar) förenades till en ny gemensam kommun. Även en mindre del av vad som tidigare varit Lidhults kommun överfördes till den nya kommunen. Den återstående fastlandsdelen av Bolmsö församling överfördes till Gislaveds kommun och förblev därför i Jönköpings län. Därmed hade den tidigare kommunen Unnaryds område blivit delat mellan tre län!

Eftersom hallandskommunen Torup hade tillhört Hallands län medan smålandskommunerna Hylte och Unnaryd hade tillhört Jönköpings län, var det nödvändigt med ett länsbyte för att den nya kommunen skulle kunna bli till. Man beslutade därför att Hylte och Unnaryd skulle byta län och att den nya Hylte kommun skulle tillhöra Hallands län. Det är därför som en stor del av dagens kommun, inklusive centralorten Hyltebruk, ligger i Småland, men tillhör Hallands län.

Den traditionella gränsen går rakt igenom dagens Rydöbruk, markerad av det historiska gränsmärket som utgörs av Knysta hall. Innan Halland blev svensk var detta riksgränsen mellan Sverige och Danmark.

Kontakt