Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Resultat och ekonomisk plan (budget)

Dokumentet med kommunens budget kallades tidigare för mål och resursplan (MRP). Eftersom kommunens nya styrmodell är mer inriktad på resultat kallas budgeten från och med 2017 istället för resultat och ekonomisk plan (REP). Resultat och ekonomiska planen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Hylte kommun och går ut på att styra utvecklingen i kommunen de närmaste fyra åren (för 2018 de kommande tre åren).

I planen framgår hur mycket pengar kommunen räknar med att få in under kommande kalenderår (budgetår) och vad pengarna ska användas till. Resultat och ekonomisk plan innehåller bland annat:

  • politiska mål och prioriteringar
  • rambudget
  • resultat- och finansbudget
  • driftbudget och investeringsbudget

Kontakt