Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Varifrån kommer pengarna?

Kommunens intäkter består till största delen av kommunalskatt samt generella statsbidrag och utjämning. Under 2016 uppgick de här intäkterna till 880 miljoner kronor. Kommunens verksamheter genererar också intäkter, bland annat i form av taxor och avgifter för de tjänster som tillhandhålls. Dessutom har kommunen ett antal andra intäkter, till exempel finansiella intäkter som ränteintäkter. I diagrammet nedan framgår varifrån samtliga intäkterna kom ifrån 2016.

  • Taxor och avgifter 7%
  • Hyror och arrenden 5%
  • Bidrag 16%
  • Övriga intäkter 3%
  • Skatteintäkter 45%
  • Generella statsbidrag och utjämning 23%

Den kommunala skattesatsen i Hylte kommun är 21,45%


Kontakt