Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Reglementen och delegeringsordningar

Ett reglemente innehåller information om nämndens verksamhet och arbetsformer. Genom de olika nämndernas reglementen bestämmer fullmäktige vilken nämnd som ska göra vad. Där får du t.ex. reda på vilken nämnd som ansvarar för kommunens skolor, särskilda boenden eller biblioteket. I reglementet står också en del praktiska saker, som t.ex. hur många politiker som ska sitta i nämnden.

Delegeringsordningarna är antagna av respektive nämnd. De innehåller information om vem som på nämndens vägnar får besluta i en viss typ av ärende. Delegering är nödvändig för att tjänstemän ska få fatta beslut istället för politikerna i nämnden och på så sätt underlätta det dagliga arbetet.

Nämndernas reglementen

De kommunala rådens arbetsformer

Nämndernas delegeringsordningar

Övriga reglementen/bestämmelser

Kontakt