Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Det här är en kommun

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige är uppdelad i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning, det vill säga kommunen har medlemmar som består av de som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Det kommunala självstyret betyder i korthet att en kommun får själv ta hand om sådana saker som är av allmänt intresse och har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan.

Det kommunala självstyret ger alltså kommunen en stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. Men en kommun är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här måste kommunen erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Kontakt