Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om kommunen.

Läs mer om ledamöter i Hyltes kommunfullmäktige.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • nämndernas organisation och verksamhet
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Du kan följa fullmäktige direkt på plats

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Om du själv inte kan vara på plats då fullmäktige har sitt möte så kan du alltid läsa i protokollen vad man har beslutat.

Läs kommunfullmäktiges kallelser och handlingar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt