Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

Nämnderna ansvarar i sin tur för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet inom nämndernas ansvarsområden. Arbetsuppgifterna kan vara vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nämnderna är också personuppgiftsansvariga för de behandlingar som sker inom deras respektive verksamheter.

Nämnder som finns i Hylte kommun är kultur- och folkhälsoämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden. Utöver dessa finns också en valnämnd och en överförmyndare.

Kontakt