Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Överförmyndarnämnden i Hylte kommun 

Ledamot
Micael Arnström (S)

Överförmyndare i samverkan

Sedan 2012 har Halmstad, Hylte och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Numera är även Båstad kommun med i samverkan. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Eftersom Halmstad ligger geografiskt i mitten av de samverkande kommunerna och bedriver verksamheten genom överförmyndarkansliet blev valet att lokalisera det gemensamma kansliet hit. Vid behov kan bokade besök erbjuds i Hyltebruk och Laholm. Det går även att lämna in årsredovisningarna i Hyltebruk och Laholm.

Kontakt