Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet uppgift är att bevaka, samråda och väcka frågor av allmän betydelse för individer med funktionsnedsättning i kommunen. Rådet är en referens- och remissgrupp och administreras av samhällsbyggnadsnämnden. Vad rådet ska göra och hur arbetet går till finns reglerat i rådets reglemente.

Rådet behandlar frågor som rör hela den kommunala verksamheten. Frågor och ärenden som rör enskilda personer behandlas inte av kommunala tillgänglighetsrådet utan av ansvarig kommunal nämnd.

Representanter i rådet

Rådet består av politiker från kultur och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och Hyltebostäder, samt representanter från funktionshinderorganisationer i kommunen. Nämnderna och styrelserna som sitter i rådet utser de politiska representanterna och funktionshindersorganisationerna utser sina representanter.

Sammanträden sker vanligtvis fyra gånger om året. Läs kommunala tillgänglighetsrådets protokoll.

Vilka som sitter i rådet kommer publiceras längre fram under 2023.

Kontakt