Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så fattar kommunen beslut

Det kommunala självstyret ger Hylte kommun stor frihet att bestämma över sin verksamhet. Men varje styrelse och nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Så här ser vägen till beslut ut:

1. Ärendet kommer in


Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.

2. Registrering


Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, och för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

3. Beredning


Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteskrivelse).

4. Sammanträde


Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

5. Beslut, protokoll


Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

6. Expediering, arkivering


Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som genomför beslutet.
Ärendet avslutas och arkiveras.

Kontakt