Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Frågor och svar

Vad för typ av förslag kan lämnas in?

Alla typer av förslag inom ramen för kriterierna kan lämnas in. Följande kriterier är extra viktga:

  • Göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, förbättring av något befintligt eller nyinvestering
  • Stärka gemenskap och delaktighet
  • Skapa trygghet och social inkludering
  • Stärka folkhälsan

Läs mer om kriterierna här.

Kan vem som helst lämna in ett förslag?

Du som bor eller känner att du har stark anknytning till den geografiska platsen, oavsett ålder, kan lämna in ett förslag. Till förslaget behöver du lämna namn och telefonnummer eller e-post. Personuppgifterna sparas för intern hantering för att vid behov kunna kommunicera med frågeställaren.

Förslag kan lämnad in digital via forumlär eller skickas in via brev. Mer information om hur du lämnar in förslag hittar du här.

Hur mycket får ett förslag kosta?

Varje förslag får max kosta 500 000 kronor. I omröstningen visar invånarna vilka förslag som de vill ska genomföras. Hur många förslag som genomförs beror på vad som inryms i den totala budgeten.

Långsiktigt måste också förslaget kunna skötas av Hylte kommun eller, efter överenskommelse, en lokal förening/kraft. Detta måste kommunen fastställa innan omröstning.

Hur ska jag veta hur mycket mitt förslag kan kosta?

Här är några grovt uppskattade kostnader som kan vägleda:

  • Grillplats eller bänk och bänkbord ca 50 000 kr
  • Vindskydd ca 300 000 kr
  • Utegym ca 500 000 kr
  • Boulebana ca 500 000 kr

För de förslag som lämnas in och saknar beräkning av kostnader kommer Hylte kommun att ta fram en beräkning i dialog med förslagsställaren.

Hur många förslag får jag lämna in?

Det finns ingen övre gräns på antal förslag som kan lämnas in.

Hur väljs vilket eller vilka förslag som ska genomföras?

När tidsfristen för inlämning av förslag har gått ut kommer kommunen att utvärdera alla förslag som lämnats in. Förslag som överrensstämmer med varandra kan läggas ihop till ett förslag. När alla förslag är utvärderade kommer dessa att komma ut till invånare i de utvalda områdena för omröstning.

Hur går omröstningen till?

Omröstningen sker via Hylteappen. Alla som får rösta kommer att få hem ett röstkort med ett nummer som alla i hushållet fyller i när de röstar på det förslag de anser bäst. Var person i hushållet får rösta en gång var, och alla använder samma röstnummer. Röstningen sker anonymt och det röstnummer du anger är inte spårbart till dig som person.

För personer med stark anknytning till den geografiska platsen men som inte har ett röstkort skriver du detta i omröstningen där du väljer vilket förslag du tycker ska genomföras.

Kontakt