Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Befolkningsstatistik

På de här sidorna kan du följa befolkningsutvecklingen i kommunen. Du kan hitta befolkningsstatistik både för kommunen som helhet samt för kommunens tätorter, småorter, distrikt och församlingar. Du kan också hitta siffror på hur stor del av kommunens invånare som bor i de olika landskapen Halland respektive Småland.

Kommunfakta

Nedan hittar du faktablad med övergripande information om kommunen och dess invånare. Här hittar du bland annat statistik om kommuninvånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning.


Kontakt