Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Befolkning per distrikt

Distriktsdelningen i Hylte kommun sedan den 1 januari 2016

Distriktsdelningen i Hylte kommun sedan den 1 januari 2016

Distrikt är en ny geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2 523 områden och som infördes den 1 januari 2016, då folkbokföring inte längre sker på församling. Distriktsindelningen utgår från den församlingsindelning som gällde vid årsskiftet 1999/2000.

Hylte kommun är indelad i åtta distrikt: Torup, Drängsered, Kinnared, Långaryd, Färgaryd, Femsjö, Södra Unnaryd och Jälluntofta. Distrikten motsvarar i detta fall de historiska socknarna.

‌Distriktens befolkning 2015-2018

Distrikt

2015

2016

2017

2018

Torup

2409

2524

2522

2497

Kinnared

421

470

450

459

Drängsered

358

366

354

355

Långaryd

1386

1460

1408

1416

Färgaryd

4386

4543

4644

4573

Femsjö

206

201

210

203

Södra Unnaryd

1263

1307

1315

1330

Jälluntofta

66

63

69

65

Siffrorna gäller den 31 december respektive år. Källa: SCB

Torups distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

2409

1184

1225

2016-12-31

2524

1231

1293

2017-12-31

2522

1234

1288

2018-12-31

2497

1227

1270

Källa: SCB​

Kinnareds distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

421

206

215

2016-12-31

470

229

241

2017-12-31

450

221

229

2018-12-31

459

224

235

Källa: SCB​

Drängsereds distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

358

176

182

2016-12-31

366

177

189

2017-12-31

354

172

182

2018-12-31

355

169

186

Källa: SCB​

Långaryds distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

1386

665

721

2016-12-31

1460

691

769

2017-12-31

1408

659

749

2018-12-31

1416

662

754

Källa: SCB​

Färgaryds distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

4386

2134

2252

2016-12-31

4543

2214

2329

2017-12-31

4644

2278

2366

2018-12-31

4573

2252

2321

Källa: SCB​

Femsjö distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

206

98

108

2016-12-31

201

100

101

2017-12-31

210

104

106

2018-12-31

203

101

102

Källa: SCB​

Södra Unnaryds distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

1263

605

658

2016-12-31

1307

624

683

2017-12-31

1315

620

695

2018-12-31

1330

643

687

Källa: SCB​

Jälluntofta distrikt

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2015-12-31

66

27

39

2016-12-31

63

25

38

2017-12-31

69

28

41

2018-12-31

65

27

38

Källa: SCB​

Kontakt