Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Befolkning per tätort respekive småort

Tätorter och småorter i Hylte kommun

Enligt SCB Länk till annan webbplats. är en tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus medan en småort är en sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.

Vart tredje år (sedan 2015, tidigare vart femte år) tar SCB fram ny statistik över vilka orter som räknas som tätort respektive småort, vilket område de omfattar och hur många invånare som bor inom ortens område. Varje år däremellan uppdateras hur många invånare som bor inom det senaste fastställda området.

Den senaste områdesbegränsningen gjordes den 31 december 2015. Enligt denna finns det sex tätorter och fyra småorter i Hylte kommun.

Antal invånare per tätort

Tätort

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hyltebruk

3767

4016

3671

3742

3716

3992

4139

4224

4141

4152

4072

4069

Torup

1331

1276

1208

1239

1183

1245

1275

1301

1305

1322

1274

1298

Unnaryd

783

748

776

760

759

823

866

861

875

841

781

756

Landeryd

474

405

398

372

367

404

443

427

405

375

393

376

Rydöbruk

428

408

380

385

388

367

420

406

393

387

408

391

Kinnared

368

322

307

297

287

309

353

344

336

337

319

310

Källa: SCB​

Antal invånare per småort

Småort


1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brännögård


164

154

148

151

138

154

137

134

133

125

126

Drängsered


118

121

124

115

106

98

98

102

101

115

115

Långaryd


70

63

64

70

67

71

63

68

62

61

61

Nyby


69

74

67

62

57

58

57

55

54

52

56

Källa: SCB

Kontakt