Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fakta om Hylte kommun

Bildad: Hylte landskommun bildades 1952 genom en sammanslagning av de dåvarande kommunerna Färgaryd, Långaryd och Femsjö. Den nuvarande kommunen bildades i sin tur 1974 genom en sammanslagning av dåvarande Hylte kommun, Torups kommun och (större delen av) Unnaryds kommun. Du kan läsa mer om detta under rubriken Hylte kommuns historia

Yta: Totalt 1046,6 km², varav 946,53 km² (90,4 %) land och 100,07 km² (9,6 %) inlandsvatten. (SCB 2015-01-01)

Antal invånare: 10 619, varav 5180 kvinnor och 5439 män (SCB, 2021-12-31)

Befolkningstäthet: 11,53 invånare per km² land

Län: Hallands län (sedan 1974)

Landskap: Halland och Småland (Befolkning per landskap)

Centralort: Hyltebruk

Tätorter: Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Rydöbruk, Landeryd och Kinnared (6 st)

Småorter: Brännögård, Drängsered, Långaryd och Nyby (4 st)
(Befolkning per tätort respektive småort)

Distrikt: Torup, Kinnared, Drängsered, Färgaryd, Långaryd, Femsjö, Södra Unnaryd och Jälluntofta (8 st, sedan 2016, indelningen motsvarar de gamla socknarna)
(Befolkning per distrikt)

Församlingar: Torup, Färgaryd, Långaryd, Femsjö och Unnaryd (5 st, sedan 2014)
(Befolkning per församling)

Största sjö: Bolmen (173 km², varav 22 km² inom Hylte kommun)

Största ö: Storö, Tira öar, Bolmen (0,22 km² eller 22 ha)

Högsta punkt: Ölmesberg, Jälluntofta distrikt (Jälluntofta socken), Småland (237,9 meter över havet) Detta är samtidigt också den högsta punkten i Hallands län.

Lägsta punkt: Nissaströmsdammen, Nissan, ca 1 km sydväst om Boås, Torups distrikt (Torups socken), Halland (55,8 meter över havet)

Nordligaste punkt: Nissan, ca 2 km norr om Boarp, Långaryds distrikt (Långaryds socken), Småland (57° 6′ 50″)

Sydligaste punkt: Mogölsmyren, ca 2 km söder om söder om Torsaberga, Femsjö distrikt (Femsjö socken), på gränsen mellan Halland och Småland (56° 49′ 25″) Vid denna punkt möts de tre kommunerna Hylte, Halmstad och Ljungby.

Västligaste punkt: Kommungränsen ca 1 km väster om Åsebol, Drängsereds distrikt (Drängsereds socken), Halland (12° 49′ 16″)

Östligaste punkt: Kommungränsen genom sjön Bolmen vid Tira öars naturreservat, ca 3 km öster om Möllekvarn, Södra Unnaryds distrikt (Södra Unnaryds socken), Småland (13° 41′ 37″) Detta är samtidigt också den östligaste punkten i Hallands län.

Östligaste punkt på land: Östra udden, Storö, Tira öar (13° 41′ 9″)

Kontakt