Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte kommunvapen

Hylte kommunvapen registrerades av Patent- och registreringsverket den 26 juni 1987. Vapnet är komponerat av Per Andersson och har blasoneringen (heraldiska beskrivningen): "Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppskjutande rött vattenhjul, och i blått, vari två bjälkar av guld."

Detta vapen är nykomponerat för den nuvarande kommunen då ingen av de tidigare kommuner som numera är en del av Hylte hade något vapen. Vapnets komponenter symboliserar de viktigaste näringarna inom kommunen. Vattenhjulet står för industrin medan det gyllene fältet står för jordbruket. Bjälkarna symboliserar trästockar och står på så sätt för både skogsnäringen och träindustrin. De parallella bjälkarna symboliserar dessutom också järnvägen som även den haft stor betydelse för bygdens utveckling.

Vågskuran och de tre blå fälten syftar på Nissan, samtidigt som fältens antal påminner om de tre tidigare kommunerna Hylte, Torup och Unnaryd som tillsammans bildade den nuvarande kommunen år 1974. Se rubriken Hylte kommuns historia för mer information om detta.

Färgerna rött, gult(guld) och blått kan tolkas som en återspegling av att Hylte kommun är delad mellan två landskap. Rött och gult(guld) återfinns i Smålands landskapsvapen samtidigt som en blå färg förekommer i Hallands landskapsvapen. Dessutom kan kombinationen av blått och gult tillsammans med rött tolkas som en påminnelse om att det område som idag utgör Hylte kommun tidigare har varit delat mellan Sverige och Danmark.

Kontakt