Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Förbudet gäller både företag och privatpersoner och gäller oavsett vilkten typ av avfall det gäller.

Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som du gör dig av med, eller är skyldig att göra dig av med, är enligt defintionen ett avfall. Även till exempel kartong, papper och liknande räknas som avfall. Inget av detta får eldas. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar av rök i omgivningen som kan orsakas vid öppen förbränning. Syftet är också att energin i avfallet ska användas, till exempel genom produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Liten mängd trädgårdsavfall får eldas

Det enda undantaget är trädgårdsavfall som i liten mängd kan eldas om eldningen inte orsakar störningar genom rök. Ris med mera som vid yrkesmässig verksamhet uppkommer i större mängd räknas inte in som trädgårdsavfall som kan tas omhand genom att elda upp det själv. 

Brännbart avfall ska sorteras ut

Brännbart avfall ska sorteras ut från annat avfall och förvaras och transporteras bort, skilt från annat avfall. Brännbart avfall kan lämnas till exempel på Borabo återvinningscentral.  

Kontakt