Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elda på rätt sätt

Det är viktigt att man känner till vad man bör tänka på när man eldar i sin vedpanna, kamin, eller liknande så att man minimerar risken för soteld eller överhettning.

Den ved som du använder för att elda i din eldstad ska vara riktigt torr och i lagom stora bitar. Förvarar man veden utomhus bör man ta in den ett tag innan brasan ska tändas, så att den hinner torka. Fuktig ved är svår att tända och den avger en massa rök.

Tänk också på att inte elda med mer bränsle än vad din eldstad är anpassad för. Detta brukar anges i bruksanvisningen.

Elda på rätt sätt i din värmeanläggning

  • Använd torr ved i lämplig storlek. Ved bör torkas och förvaras luftad under tak för att ge bästa effekt.
  • Elda endast med bränsle som anordningen enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Starta snabbt.
  • Pyrelda inte.
  • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C .
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Förvaring av aska

Felaktig förvaring av aska kan leda till att det börjar brinna. Aska ska förvaras i ett plåtkärl med ett tätt lock. Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, så se till att kärlet ställs på ett underlag som inte kan börja brinna. Observera att aska svalnar mycket långsamt!

Kontakt