Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När det är dags för sotning

Innan skorstensfejaren kommer är det viktigt att som fastighetsägare se till att fastigheten är tillgänglig för det arbetet som ska utföras av fejaren. Arbetet ska kunna påbörjas utan förhinder. Om rengöring istället sker i egen regi ska det kunna redovisas dokumentation av genomförd rengöring.

Tänk på detta innan rengöringen:

 • vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad får inte vara belamrad med föremål som kan hindra eller skada
 • det finns arbetsutrymme runt eldstaden
 • sådant som är ömtåligt för smuts ska inte finnas i pannrummet eller nära eldstad
 • prydnadsföremål på eller invid eldstad ska flyttas bort
 • det ska finnas särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl med lock av obrännbart material för uppsamling av sot, samt lämplig skyffel. Observera att plastkärl inte får användas.
 • rensluckor i vinds- och källarutrymme ska inte vara blockerade och att utrymme med sådan lucka hålls tillgängligt vid rengöring
 • att det finns föreskrivna anordningar för takarbetet (eventuellt erforderlig fast anbringad stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke) och underhålls väl
 • att om lös väggstege godtas, ska denna finns tillgänglig vid uppstigningsstället till taket
 • väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid
 • om stoftsugare eller el-drivet verktyg används vid rengöringen ska det finnas ett skyddsjordat el-uttag tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet
 • att det finns stege eller liknande tillgängligt vid arbetsstället om rensning sker inom bostadsutrymme

Kontakt