Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vad är brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroll av eldstad och skorsten ska genomföras med en viss regelbundenhet. Det är bara yrkesutbildade skorstensfejare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Hylte kommun har avtal med Sotaren i Hyltebruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. 

Brandskyddskontrollens omfattarning

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt följande:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Kontroll av brandvarnare och dess funktion

Hur ofta ska brandskyddskontroll göras?

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Intervall för de vanligaste objekten i småhus:

 • Värmepannor
  Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja - 2 år  
  Eldning med övriga bränslen - 4 år
 • Köksspisar
  Eldning med fasta bränslen - 2 år
  Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) - 8 år
  Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år
 • Lokaleldstäder  
  För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 2 år
  För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 8 år  
  Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år

Kontakt