Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kriget i Ukraina

Krisberedskap – Vad gör kommunen?

Hylte kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten. Hylte kommun har en robust organisation som har vana att hantera kriser, vilket Hylte har visat under pandemin.

Om du känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd till dig här:

Källkritik och sociala medier

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Ställ dessa frågor när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

Krisinformation om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digidelcenters länksamling med länkar till sidor om källkritik och källtillit Öppnas i nytt fönster.

Stöd till flyktingar

Det är Migrationsverket som ansvarar för mottagandet av flyktingar.
Migrationsverkets webbplat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s finns mer information om var uppehållstillstånd kan sökas.

Hylte kommun förbereder och ser nu över beredskapen inför en eventuell större flyktingvåg från Ukraina. Det sker i dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Kommunen förbereder tillfälliga evakueringslokaler
Hylte kommun inventerar och förbereder nu kommunala lokaler som vi kan använda om det uppstår ett akut behov där Migrationsverkets boenden inte räcker till.

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur som kommer med flyende från Ukraina behöver undersökas av en veterinär. Anledningen till undersökningen är att Ukraina årligen har flera fall av rabies hos både hundar och katter. Djuret kommer inte att tas ifrån familjen, däremot kan det bli aktuellt med en tids hemisolering om hälsostatusen gällande rabies bedöms vara osäker. Rabiesundersökningen är kostnadsfri.

Veterinärer i Hylte kommun:

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information:
Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cilvilsamhället

Civilsamhället är en oerhört viktig aktör och ett bra stöd när det kommer till kriser. De samordnar många av de ideella insatser som finns inom ramen för Hylte som område. Nedan finns kontaktpersoner till några av de som verkar i Hylte kommun

Kontaktuppgifter till civilsamhälle:

Ulrika Bergsten, Torups församling, telefon: 0346-372 13
Pär Petersson, Hyltebruks pastorat, telefon: 0345-197 44
Helen Skoogh, Hyltebruks pastorat, telefon: 0371-461 15
Carolin Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan, telefon: 035-260 33 93, e-post: carolin.andersson@sv.se

Röda korset Hyltebruk, telefon: 0345-108 31, e-post: butiken.hyltekretsen@redcross.se

Erbjuda bostad eller bli familjehem

Boende via Migrationsverket
Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling, här finns mer information om upphandlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erbjuda boende som privatperson
Den ideella föreningen Beredskapslyftet har skapat webbplatsen En trygg start i Sverige som hjälper flyktigar från Ukraina med ett tryggt temporärt boende under första tiden i Sverige, praktiskt stöd och hjälp med myndighetskontakter samt dig som redan bor här ett enkelt och tryggt sätt att bidra med boende till flyktingar från Ukraina, du hittar webbplatsen här: www.tryggstartisverige.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli familjehem

Med anledning av kriget i Ukraina kan det komma ensamkommandfe barn till Sverige. Kanske kan du tänka dig att ta emot ett av dessa barn i din familj?
Lämna intresseanmälan till socialtjänstens reception via telefon 0345-182 40, e-postadress sussann.wiback@hylte.se eller ring kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0345-180 00. Lämna namn och telefonnummer så tar familjehemssekreterare kontakt om behov uppstår.

Vill du hjälpa till?

Många hör av sig till kommunen och vill hjälpa till med boende, kläder, leksaker och andra förnödenheter. På migrationsverket webbplats finns frågor och svar om hur mottagandet fungerar. Där uppmanas även allmänheten att ta kontakt med lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas eller vilka insamlingar som pågår. Håll dig uppdaterad via deras webbplatser. Du hittar länkar till flera hjälporganisationer och till migrationsverkets webbplats nedan.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS-Barnbyar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkare utan gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNICEF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt