Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Risker i Hylte kommun

Samhället kan drabbas av en rad olika kriser. De kan vara på grund av klimatförändringar och extremt väder, aktör eller individ som medvetet vill påverka kommunen negativt eller kriser i andra delar av världen som når och påverkar oss här i Hylte kommun.

Risk- och sårbarhetsanalys

En del i kommunens krisberedskapsarbete är att analysera vilka samhällskriser som kan inträffa i vår kommun. Var fjärde år gör kommunen därför en omfattande risk- och sårbarhetsanalys för att öka förmågan att hantera en krissituation och minska sårbarheterna i samhället.

Risker som bedöms kunna hända i Hylte kommun som har stor påverkan på hela samhället och som skulle kunna leda till en samhällskris är:

Kontakt