Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Översvämningar och höga flöden

De senaste åren har det blivit vanligare med kraftigt regn som lett till översvämning. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Bor du nära vatten bör du därför ha en viss beredskap för att vara beredd om vattnet börjar stiga. Vanliga problem i samband med översvämningar är att det blir svårt att komma fram på vägar, järnvägar och broar och att fastigheter översvämmas.

Vad kan jag göra för att förbereda mig och min fastighet?

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag är det därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Ensilagebalar bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka ännu högre vattennivåer och fler översvämningar.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt tips på hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning, läs mer på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda ditt hus mot översvämning, läs mer på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pumpar

Ligger din fastighet i riskområde med återkommande översvämningar är det klokt att investera i en egen pump. Räddningstjänsten har pumpar men i en krissituation används samtliga vid utryckning till drabbade fastigheter, och kan därför inte lånas ut. Hyr eller köp därför gärna pumpar i god tid innan en översvämning och träna i förväg på hur du ska använda dem.

Var försiktig vid pumpning

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Karta över riskområden

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram kartor som visar översvämningshotade områden i Halland vid extrema väderförhållanden (kartorna gäller vid nivåer motsvarande klass tre-varning). Via länken nedan kan du se Länsstyrelsens Informationskarta Halland med 100-årsflöden i Halland. Kartan är inzoomningsbar för att visa alla orter i Halland. 100-årsflöden är områden som statistiskt sett översvämmas en gång på 100 år. Flödena på kartan kan ge en indikation på vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema väderförhållanden.

Informationskarta Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt