Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information till partier

Valsedlar

Valnämnden i Hylte kommun har beslutat att det är partiorganisationerna som själva ansvarar för att namnvalsedlar kommer till röstmottagningsställena, vilket innefattar både förtidsröstningslokaler och vallokaler. Detta gäller även partivalsedlar för anmälda partier som inte har rätt till utläggning enligt vallagen.

Valnämnden har enligt vallagen ansvar för att se till att det finns partivalsedlar för alla valen för de partier som vid något av de senaste två valen till riksdagen har fått mer än en (1) procent av rösterna i hela landet. Det är följande partier:

  • Moderaterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Feministiskt initiativ

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är representerade i landstings- och kommunfullmäktige där röstnings- eller vallokalen ligger. Det innefattar följande partier:

  • Kommunens väl

Partiorganisationen ska inte själva fylla på i valsedelställen. Detta sköts av röstningsmottagare
och annan personal utsedd av valnämnden.

Lämning av namnvalsedlar till vallokalerna

Överlämnande av namnvalsedlar och partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar ska ske till respektive röstmottagningsställe på utsedd tid.

Valnämnden uppmanar partierna att så tidigt som möjligt under förtidsröstningsperioden överlämna valsedlar i förtidsröstningslokalerna. Röstmottagarna kan i mån av tid ta emot valsedlar en stund innan förtidsröstningslokalen öppnar, annars sker överlämnandet under förtidsröstningslokalens öppettider. Förtidsröstningens öppettider hittar du under rubriken Öppettider i vallokaler och förtidsröstningslokaler. Öppnas i nytt fönster.

Valnämnden uppmanar deltagande partier att på valdagen lämna valsedlar mellan kl. 07:00 och kl. 07:45 i vallokalerna. Partierna kan även lämna valsedlar för Unnaryds valdistrikt i Unnaryds sporthall och för Torups valdistrikt i Torups bygdegård under förtidsröstningens öppettider fredagen 9 september samt för Hyltebruks valdistrikt i Hörsalen på under förtidsröstningslokalens öppettider på lördagen 10 september. Övriga vallokaler hittar du under rubriken Vallokaler i Hylte. Öppnas i nytt fönster.

 

I förtidsröstnings-/vallokalen

Det är röstmottagarna som ansvarar för att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen, röstningslokalen och bland valsedlarna. Det är röstmottagarna och annan personal utsedd av valnämnden som fyller på med valsedlar i valsedelställen. Om någon tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, bör det i första hand påpekas för röstmottagarna. Även kommunens valnämnd kan kontaktas.

Kampanj/Propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

I kapitel 8 § 3 i vallagen står:
På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valnämnden gör tolkningen att med propaganda menas tal/argumentation, utdelning av skriftlig information om partiet samt affischering. Det är tillåtet att dela ut valsedlar vid röstmottagningsställen.

Det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen och partirepresentanterna ska rätta sig efter röstmottagarna.

Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig i röstningslokal/vallokal eller i anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in sådana lokaler måste de ta av sig banderoller och liknande. Det gäller även vid överlämnande av valsedlar om röstning har påbörjats i lokalen.

Oklarheter/misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.

Om det förekommer hot, trakasserier eller våld mot partirepresentant

Eventuella hot, trakasserier eller våld bör polisanmälas. Det är viktigt att polisanmäla brott, både för uppklarandet av brottet och för att skapa en samlad lägesbild av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. För mer information, se kommunens riktlinje för otillåten påverkan mot förtroendevald inom Hylte kommun

Kontakt