Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så här går det till vid röstning

I vallokal på valdagen

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal från klockan 08.00 till 20.00. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen under valdagen den 11 september. OBS! Titta extra noga att du går till rätt vallokal eftersom det inför valen 2018 har skett förändringar på valdistrikt och vallokaler i Hylte kommun.


Så här går det till

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord eller ställ där valsedlarna har lagts ut.

Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig och övriga väljare till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert.

Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • Visa en id-handling
  • Du är känd av röstmottagaren
  • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.

Kuverten, din legitimation och din rösträtt kontrolleras. Röstar du på valdagen prickas det av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sen ner dina röster i valurnan för aktuellt val och sen är din röstning färdig.

I en förtidsröstningslokal

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du förtidsrösta. Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta. Du röstar på samma sätt i en förtidsröstningslokal. Skillnaden är att om du väljer att förtidsrösta stoppas dina valsedlar samt röstkort i ett speciellt ytterkuvert. Ytterkuvertet skickas sedan till din ordinarie vallokal.

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Du kan förtidsrösta under perioden 24 augusti till 11 september. I Hylte kommun kan du förtidsrösta i Hörsalen Centrumhuset i Hyltebruk, i sporthallen i Unnaryd eller i Bygdegården i Torup. Du hittar öppettiderna här.

På kvällen räknas rösterna

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och alla röster räknas.

Kontakt