Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-07-01

Covid-19 – ändrade restriktioner från och med 1 juli respektive 15 juli

Flera av kommunens verksamheter har under våren försiktigt börjat öppna upp för besökare igen. Se respektive enhets hemsida för mer information om vad som gäller för just dem eller kontakta ansvariga via angivna kontaktvägar. Du kan alltid även kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper dom dig med dina frågor. Du når dem via telefon 0345-180 00.

Ändrade restriktioner från och med 1 juli

Från och med 1 juli ändras flera av de restriktioner som regeringen och folkhälsomyndigheten infört i samband med den pågående pandemin. Detta är en del av den plan som regeringen tagit fram för att succesivt trappa ner restriktionerna.

De förändringar som gäller privatpersoner och som sker från och med den 1 juli är följande:

 • Höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För arrangemang inomhus blir gränsen 50 personer om ingen sittplats anvisas respektive 300 personer om sittplats anvisas. Vid arrangemang utomhus tillåts 600 personer om ingen sittplats anvisas respektive 3000 personer om sittplats anvisas. Vid motionslopp tillåts 900 deltagare.
 • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1800.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus, försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på åtta (8) personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Ändrade restriktioner från och med 15 juli

Den 15 juli inleds det tredje steget i regeringens och folkhälsomyndighetens arbete med att lätta de införda restriktionerna.

De förändringar som gäller privatpersoner och som sker från och med den 15 juli är följande:

 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på en (1) meter till andras sällskap.

Dessutom upphävs kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser.

Kontakt