Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-01-07

Nationella råd och restriktioner med anledning av covid-19 – så här berörs Hylte kommun

Från och med 14 december upphörde de lokala allmänna råden att gälla i Halland och vi lyder istället under de uppdaterade och skärpta allmänna råd som nationella myndigheter utfärdat. Förändringen innebär i dagsläget inga förändringar för Hylte kommuns verksamheter – de anläggningar och verksamheter som har hållit stängt under de lokala råden kommer att fortsätta att göra så även under de nationella. Läs mer om vilka verksamheter som berörs, vad de nationella råden innebär samt nya nya restriktioner från regeringen längre ner på sidan.

Håll i och håll ut, håll avstånd och tvätta händerna. Ta hand om dig själv och andra. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

Region Halland, Länsstyrelsen och alla halländska kommuner har gemensamt kommit fram till hur de nya råden ska påverka verksamheterna i hela länet. Utgångspunkten är att verksamheter som varit stängda under perioden med lokala råd ska vara fortsatt stängda om man inte utifrån de uppdaterade allmänna råden gör en annan bedömning. Det innebär att man gör en avvägning där den negativa påverkan en stängd verksamhet kan innebära ur ett bredare folkhälsoperspektiv vägs mot risk för smittspridning.

Innehåll på denna sida är följande:

Tryck på länkarna ovan för att komma direkt till partiet du vill läsa mer om.

Stängda verksamheter i Hylte kommun

 • Örnahallens Hälsocenter, badhus, gruppträning och gym
 • Kommunens samtliga idrottsanläggningar inomhus har stängt. Detta gäller även träning för barn födda 2005 eller senare. Hylte kommun har efter dialog med Smittskydd Halland och övriga halländska kommuner fattat beslut om att öppna upp sina idrottsanläggningar utomhus. Belslutet gäller för alla, både barn och vuxna, från och med 15 januari 2021. Omklädningsrum kommer dock att hållas stängda. Föreningar och enskilda utövare uppmanas också att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och pandemilag vad gäller avstånd och antal deltagare. Idrottsanläggningar inomhus hålls fortsatt stängda enligt tidigare beslut.
 • Biografen i Forum
 • Kommunala utställningslokaler och konferenslokaler
 • Alla bibliotek i kommunen är just nu stängda för allmänheten. Det gäller även meröppet. Men från och med måndagen den 11 januari erbjuder Hyltebiblioteken istället möjligheten att beställa böcker och andra medier för avhämtning. Det innebär att man lämnar ut förbeställda böcker vid bokade besök och att material överlämnas på ett smittsäkert sätt. Läs mer om vad som gäller och hur du tidsbokar/beställer på hylte.se/biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunala mötesplatser såsom frivilligverksamhetens mötesplatser samt de öppna dagverksamheterna på de särskilda boendena, fritidsgården och den mobila fritidsgården (verksamhet kan bedrivas digitalt)
 • MP-husets second hand-butik
 • Kulturskolan
 • Öppna förskolan
 • Digidelcenter. Verksamheten i Hyltebruk, Torup och Unnaryd har stängt.
 • Vi avråder från bokning och användning av Företagscenters lokaleröppnas i nytt fönster på Storgatan.
 • Kommunens fixartjänst för äldreöppnas i nytt fönster tar paus.

Alla stängningar gäller fram till den 24 januari 2021, men kan komma att förlängas.

Mer om regeringens skärpta restriktioner på Folkhälsomyndigheten:
Folkhälsomyndigheten - Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsalänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner från regeringen - gäller från den 24 december till den 24 januari

Regeringen skärper nu en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december 2020 till den 24 januari 2021. Läs mer om de nya restriktionerna nedan.

De nya skärpta restriktionerna är följande:

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20:00. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym med mera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari. Mer information från Folkhälsmyndigheten om munskydd kommer.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Örnaskolan övergår till distansundervisning i två veckor

I samråd med Smittskydd Halland har barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun beslutat om att låta Örnaskolan övergå till distansundervisning de två inledande veckorna på vårterminen.

Med anledning av det försämrade smittoläget och den epidemiologiska situationen i Halland rekommenderar Smittskydd Halland alla högstadieskolor i länet att inleda vårterminen med två veckors distansundervisning. Enligt smittskydd Halland brukar man vid terminsstart se en hastigt ökande spridning av luftvägsvirus, vilket i det rådande läget i Halland inte är önskvärt.

Hylte kommuns barn- och ungdomsnämnd har fattat beslut om att följa rekommendationen.
Beslutet om distansundervisning gäller för högstadieelever på Örnaskolan mellan den 11:e och 24:e januari. Elever på låg- och mellanstadiet börjar vårterminen som vanligt. Skolan har skickat ut detaljerad information till samtliga vårdnadshavare för elever på högstadiet.

Kompetenscentrum övergår till distansundervisning i två veckor

Efter Smittskydd Hallands rekommendation om distansundervisning på Högstadiet väljer även Kompetenscentrum att helt övergå till distansundervisning de två inledande veckorna på vårterminen. Beslutet gäller således från terminsstart den 11 januari och till och med den 24 januari.
Elever uppmanas att ta kontakt med undervisande lärare för att få veta vilka uppgifter som ska genomföras under den berörda perioden.

Vid frågor, kontakta Kompetenscentrums administratör på telefonnummer 0345-181 45 eller biträdande rektor Marcus Olofsson på telefon 0733-71 80 33.

Vad innebär de nationella råden?

De nya råden innebär även fortsatt gällande att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen eller umgängeskretsen när det går att undvika. Onödiga resor ska undvikas och om man behöver resa så ska det ske på ett sätt som innebär att risken för smittspridning minimeras.
Ur smittskyddsperspektiv gäller fortfarande de råd vi känner till vid det här laget; stanna hemma om du är det minsta sjuk, provta dig vid symtom, håll en god handhygien och håll avstånd.

Under jul- och nyårsfirandet är det också viktigt att umgås i en mindre krets, endast träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt, att genomföra sina traditioner i smittsäkra former, resa säkert och att undvika trängsel i jul- och mellandagshandeln.

De allmänna råden gäller fram till och med den 30 juni 2021, men det betyder inte att alla lokala verksamheter komma att vara stängda fram till dess. Vissa ändringar kan komma att göras i den mån det går att göra på ett smittsäkert sätt.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19länk till annan webbplats ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 härlänk till annan webbplats.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Rekommendationer under kommande helger och högtider - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Evenemang

De nya råden påverkar flera av Hylte kommuns sedan tidigare planerade evenemang. Här samlar vi påverkade evenemang. Listan uppdateras löpande.

 • Julmarknaden i Hyltebruk 2020 ställs in helt.

Besök på kontaktcenter

Kommunens kontaktcenter har öppet för både telefonkontakt och besök.Vi försöker att minska antalet besökare i kommunens kontaktcenter. Därför ser vi helst att du ringer eller mejlar oss. Behöver du ändå besöka oss så är du naturligtvis välkommen. För att undvika smittspridning har besökstiderna begränsats något och antalet besökare i kontaktcenter har begränsats till max 4 besökare åt gången.

Behöver du lämna in post så får du gärna lägga in den i kommunens brevlåda i dörren bredvid entrén till apoteket.

Du kan läsa mer om öppettider i kontaktcenter via länken nedan

Öppettider - Kontaktcenteröppnas i nytt fönster

Mer informaion - andra myndigheter

Nedan hittar du länkar till mer information från ansvariga myndigheter.

Kontakt