Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-11-24

Lokala råd för Halland på grund av covid-19 förlängs till 13 december – så här berörs Hylte kommun

Folkhälsomyndigheten har den 24 november beslutat att förlänga de skärpta lokala allmäna råden i Halland. Detta görs mot bakgrund av spridningen av covid-19 i länet.

Besluten har fattats av Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats efter samråd med regionernas smittskyddsläkare, och de gäller till och med den 13 december 2020.

För Hylte kommun innebär det att flera kommunala verksamheter och anläggningar fortsätter att hålla stängt. Alla halländska kommuner har i samverkan med Region Halland och Länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de lokala råden. Även om lokala avvikelser kan förekomma så gör de halländska kommunerna i stort sett likadant i hela Halland.

De skärpta råden i Halland omfattar följande:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Håll ett avstånd på minst 1-1,5 meter. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Observera att det även inte är tillåtet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare.

Utöver de nya skärpta råden gäller fortfarande nedanstående rekommendationer:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Boka provtagning för covid-19 vid minsta symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

Tänk också på att söka vård när du behöver det.

Stängda verksamheter i Hylte kommun

Arbetet med att tydliggöra vilka verksamheter i Hylte kommun som berörs pågår. Mer information kommer fortlöpande. Den 4 november har Hylte kommun beslutat om att stänga följande verksamheter:

 • Örnahallens Hälsocenter, badhus, gruppträning och gym (gäller ej simundervisning för barn födda 2005 eller senare)
 • Kommunala idrottsanläggningar är stängda från och med 5 november, alla bokningar tas bort. Undantag är träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Läs mer längre ner på sidan.
 • Biografen i Forum
 • Kommunala utställningslokaler och konferenslokaler
 • Biblioteken stängs som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier
 • Kommunala mötesplatser såsom frivilligverksamhetens mötesplatser samt de öppna dagverksamheterna på de särskilda boendena, fritidsgården och den mobila fritidsgården (verksamhet kan bedrivas digitalt)
 • MP-husets second hand-butik
 • Öppna förskolan
 • Kulturskolan (Hela kulturskolans verksamhet är stängd denna vecka (v 45) och eventuellt nästa för planering av digital undervisning. Mer information kommer)
 • Digidelcenter. Verksamheten i Hyltebruk, Torup och Unnaryd har stängt.
 • Vi avråder från bokning och användning av Företagscenters lokaleröppnas i nytt fönster på Storgatan.
 • Kommunens fixartjänst för äldreöppnas i nytt fönster tar paus.
 • Vi försöker att minska antalet besökare i kommunens kontaktcenter. Därför ser vi helst att du ringer eller mejlar oss. Behöver du ändå besöka oss så är du naturligtvis välkommen. Tänk då på att inte komma fler än vad som verkligen är nödvändigt.

Evenemang

De nya råden påverkar flera av Hylte kommuns sedan tidigare planerade evenemang. Här samlar vi påverkade evenemang. Listan uppdateras löpande.

 • Julmarknaden i Hyltebruk 2020 ställs in helt.

Information till föreningar och bokare av idrottsanläggningar i Hylte kommun

Med anledning av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har kultur- och folkhälsonämnden i Hylte kommun beslutat att från och med torsdagen den 5 november 2020 stänga samtliga kommunala anläggningar för all verksamhet. Enda undantaget är träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan komma att förlängas.

Alla befintliga bokningar under denna period som inte är träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kommer att avbokas.
För träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare gäller följade: Barn som ska delta i träning ska mötas upp av ledare vid entré. Vårdnadshavare eller annan medföljande får ej vistas i lokalerna under träning. Ombyte ska helst ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.

Besök på kontaktcenter

Till följd av de skärpta allmänna råden för Halland, som syftar till att minska smittspridningen av coronaviruset, försöker vi att minska antalet besökare i kommunens kontaktcenter. Därför ser vi helst att du ringer eller mejlar oss så kan vi hjälpa dig via telefon eller e-post.

Behöver du ändå besöka oss så är du naturligtvis välkommen. Tänk då på att inte komma fler än vad som verkligen är nödvändigt. Behöver du lämna in post så får du gärna lägga in den i kommunens brevlåda i dörren bredvid entrén till apoteket

Mer information på hylte.se

Mer information - andra myndigheter

Nedan hittar du länkar till mer information från ansvariga myndigheter.

Kontakt