Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2018-04-25

Digitalt stöd på Hyltebiblioteken

Här kan du få hjälp av Kamal att lära dig Hyltebibliotekens digitala tjänster, datorer, surfplattor och mobiler (dock ej felsökning & lagning).

Måndag: kl 10-18

Onsdag: kl 10-18

Torsdag: kl 10-14 (em i Torup jämna veckor och Unnaryd ojämna veckor)

Fredag: kl 10-16

”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (Bibliotekslagen § 7). Alla, oavsett förmåga, ska erbjudas förutsättningar att bidra till och delta i det digitala samhället. Biblioteken har en viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. (För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, s 13).

Välkommen till Hylte bibliotek!

Kontakt