Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter.

Som låntagare vid Hyltebiblioteken är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina
personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och hela EU följa den nya
dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till
skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom
EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska
personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning
som går att knyta till dig. Hyltebiblioteken hanterar dina personuppgifter som
låntagare i bibliotekssystemet KOHA. Det innehåller bland annat ditt namn,
personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om vilka medier
du lånat eller reserverat.

Du kommer i fortsättningen att behöva bekräfta att du vill behålla ditt lånekort samt kontrollera dina
uppgifter vart annat år.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att:

 - Du ska kunna låna medier och använda Hyltebibliotekens e-tjänster som till exempel
e-böcker och att själv låna om och reservera böcker via bibliotekskatalogen på
internet.
 - Vi vill kunna meddela dig när du har reserverade böcker att hämta på biblioteket,
eller påminna dig om att din lånetid håller på att gå ut.


Hur hanterar vi uppgifterna?

Vi är personuppgiftsansvariga och
hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Detta innebär bland annat att vi ser till
att uppgifterna:

- Har ett tydligt syfte.
- Har en rättslig grund.
- Är skyddade.


Dina uppgifter hanteras av Hyltebibliotekens personal samt personal som arbetar med bibliotekens IT-system. Vi har avtal med våra IT-samarbetspartners om att de inte får lämna
dina uppgifter vidare.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Telefon: 0345-181 56

E-post: biblioteket@hylte.se

Välkommen till Hyltebiblioteken!

Kontakt