Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Riktlinjer för Hylte kommuns Evenemangskalender

Syfte

Evenemangskalendern på hylte.se ska vara en plats där både kommuninvånare och besökare ska hitta information om aktuella aktiviteter i Hylte kommun. Innehållet i Evenemangskalendern ska bidra till att ge en positiv bild av Hylte.

Kriterier

Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till. Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet. Evenemanget ska också vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns, likaså aktiviteter som guidade visningar och temaaktiviteter. Även säsongsbaserade öppettider som gäller hos till exempel loppisar och sommarcaféer.

Exempel 1: en ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang.

Exempel 2: en idrottsförenings medlemsmöte är inte ett evenemang - men om föreningen anordnar till exempel. match, marknad eller midsommarfirande godkänns det som evenemang.

Regler

  1. Evenemanget måste, helt eller delvis, äga rum i Hylte kommun.
  2. Evenemanget ska registreras en vecka innan det äger rum.
  3. Endast evenemang inskickade via formuläret på hylte.se publiceras i Evenemangskalendern. Inlämning via personliga besök, e-post eller telefon godtas inte.
  4. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat.
  5. Hylte kommun granskar inskickade evenemang innan de publiceras och har rätt att neka publicering, att göra eventuella justeringar i inskickad text och bild samt att ändra kategori.
  6. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.
  7. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.

Evenemangen i kommunens Evenemangskalender publiceras i enlighet med punkterna i denna policy.

Evenemang i Evenemangskalendern kommer inte per automatik att synas i Hallandsposten. Tidningen gör egna urval och beslutar vilka evenemang de publicerar.

Kontakt