Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Folkhälsa i Hylte kommun

Vi vill att befolkningen i Hylte kommun ska trivas och må bra samt ha en god hälsa och livskvalité. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt där friskfaktorer och helhetssyn på hälsa står i centrum.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan utvecklas över tid. Samhället kan på olika sätt skapa förutsättningar för en god hälsa. Exempel är tillgång på bra skolor, säkra trafikmiljöer och fina naturområden. Samhället kan också göra det enklare att göra hälsosamma val.

Hylte kommuns arbete med folkhälsa

Vårt arbete med att förbättra folkhälsan i Hylte kommun bygger på det övergripande nationella målet för folkhälsan, som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att underlätta arbetet med att uppnå målet har en samlad målstruktur med elva målområden utvecklats av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt arbete grundar sig även i den Halländska folkhälsopolicynPDF som är framtagen av Region Halland utifrån de nationella målen kring folkhälsa. Policyn betonar vikten av att integrera folkhälsan inom olika delar av samhället där kommun, region och andra samhällsorgan utgör viktiga aktörer. För att folkhälsoarbetet ytterligare skall knyta an till lokal nivå utgår rådet även från Hylte Vision 2040.

Kontakt